НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА
„ДА НАПРАВИМ ВЪЗМОЖЕН ДЕМАТЕРИАЛИЗИРАНИЯ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И АКТИВИ В СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, СОФИЯ, 12 декември 2018

Място: зала Витоша, Интер Експо Център (спирка на метрото „ИнтерЕкспоЦентър“)

На 12 декември (сряда) 2018 г., от 10.00 – 14.00 часа в зала Витоша, ИнтерЕкспоЦентър в София ще се организира Национална кръгла маса „ДА НАПРАВИМ ВЪЗМОЖЕН ДЕМАТЕРИАЛИЗИРАНИЯ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И АКТИВИ В СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“.

Проектът ENABLE има за цел чрез сравнителен анализ на съществуващите процедури и пилотни проекти в областта на електронното правосъдие в осем държави – членки на ЕС (Белгия, България, Естония Латвия, Литва, Холандия, Гърция и Португалия) да се формулират практически решения за преодоляване на съществуващите бариери пред обмена на информация и нематериален обмен в съдебната и извънсъдебната фаза на осъществяването на правата. Фокус на изследването са процедурите и практиките, свързани с удостоверяването,  електронния обмен на книжа,  електронния подпис и електронното връчване на документи. Националните сравнителни доклади са достъпни на страницата на проекта: https://access2just.eu/library/.

По време на националната кръгла маса ще бъдат представени и обсъдени резултатите от анализа на състоянието на електронното правосъдие в България, изготвен в рамките на проекта, съществуващите проблеми и добри практики, предоставящи решения за тяхното преодоляване, както и ролята на съдебните изпълнители в областта на електронното правосъдие.

Националната кръгла маса се провежда в рамките на проекта ENABLE, който се изпълнява съвместно от:

Център за европейско конституционно право (Гърция)

Международния съюз на съдебните изпълнители

Солунския университет „Аристотел“

Националната кръгла маса се провежда в България със съдействието на:

Камарата на частните съдебни изпълнители

ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов”

CONNEXX

Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Дружество Европейско право

ПРОГРАМА

12 ДЕКЕМВРИ 2018

10.00 – 10.30
Регистрация на участниците
10.30 - 10.45
Откриване на кръглата маса
10.45 – 11.45
Първи панел „ENABLE – ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ“
Модератор: СТЕФАН ГОРЧЕВ, Частен съдебен изпълнител, председател на Контролния съвет на Камарата на частните съдебни изпълнители
• ЙОС УИТДЕХААГ, Ръководител на проект ENABLE, Секретар на Международния съюз на съдебните изпълнители , Консултант по въпросите на съдебното изпълнение към Европейската комисия – „Сравнителен поглед към електронния достъп до информация и активи в съдебното изпълнение в ЕС“
• ТОДОР ЛУКОВ, Частен съдебен изпълнител, референт на проект Enable за България, председател на Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители, член на управителния съвет на CONNEXX – „ENABLE за България“
11.45 - 12.00
ДИСКУСИЯ НА КАФЕ
12.00 - 13.30
Втори панел „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДЕМАТЕРИАЛИЗАЦИЯТА НА СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ“
Модератор: д-р ХРИСТО ХРИСТОЗОВ, Председател на Дружество Европейско право, изследовател и преподавател по електронно правораздаване в Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
• ДИСКУСИЯ с участието на частни съдебни изпълнители, съдии, адвокати, представители на финансови институции, представители на общини и държавни органи
13.30 - 14.00
Закриване на кръглата маса

Участието в кръглата маса е без такса.

Регистрацията за участие в срок до 12 часа на 11 декември 2018 г

на: www.e-pravo.bg  или на адрес: conference@e-pravo.bg

 

Проектът е съфинансиран по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз.