НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА
„ДА НАПРАВИМ ВЪЗМОЖЕН ДЕМАТЕРИАЛИЗИРАНИЯ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И АКТИВИ В СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

 

II-ра МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Е-ПРАВО.БГ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ПРЕД ПРАВОТО

3 - 4 октомври 2018, ИнтерЕкспоЦентър, София, България
организирана от
ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ДРУЖЕСТВО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО
ХАГСКИ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ В ПРАВОТО

 

Правото и големите данни (BigData)

 

Изкуственият интелект и бъдещето на правото

 

Block chains – идентичност, сигурност, доверие