За участието в конференцията няма такса за регистрация.

Регистрацията за конференцията и за ХАКАТОНА е до 1 октомври 2018.

Участниците могат да представят доклади и презентации до 10 мин в един тематичен панел. Всеки автор представя един доклад или презентация.

Резюме на доклади (до една стандартна страница), моля, подавайте на адрес: conference@e-pravo.bg.Адрес за кореспонденция


Предлагам презентация в панел:

Първи панел: Дигитализацията – какво е въздействието в правния секторВтори панел: Правото и големите данни (BigData)Трети панел: Изкуственият интелект и бъдещето на правотоЧетвърти панел: Block chains – идентичност, сигурност, доверие

на тема:

Искам да поставя за обсъждане на конференцията следните въпроси:
За участието в конференцията няма такса за регистрация.

Регистрирайки се за участие в конференцията, давам съгласие на организторите КОНФЕРЕНЦИЯТА  за видео- и фото- заснемане, както и данните ми да бъдат използвани за информиране за бъдещи събития, за статистически и отчетни цели. Имам право да поискам достъп до тях по всяко време, корекции и пълното им заличаване на: personaldata@e-pravo.bg