РЕГИСТРАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА
„ДА НАПРАВИМ ВЪЗМОЖЕН ДЕМАТЕРИАЛИЗИРАНИЯ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И АКТИВИ
В СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
12 декември 2018
зала Витоша, ИнтерЕкспоЦентър СофияАдрес за кореспонденция


Искам да поставя за обсъждане на кръглата маса следните въпроси:


За участието в конференцията няма такса за регистрация.

Регистрирайки се за участие в кръглата маса, давам съгласие на организторите на кръглата маса за видео- и фото- заснемане, както и данните ми да бъдат използвани за информиране за бъдещи събития, за статистически и отчетни цели. Имам право да поискам достъп до тях по всяко време, корекции и пълното им заличаване на: dpo@e-pravo.bg