Научен комитет

Председател
проф. дн Мариана Петрова
Ръководител на магистърска програма „Информационни технологии в изпълнителната и съдебна власт“ ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Член
проф. дюн Цветан Сивков LL. M
Декан на Юридическия факултет ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Член
доц. д-р Анета Антонова
Заместник-декан на Юридическия факултет СУ „Св. Климент Охридски“
Член
д-р Мартин Граматиков, LL. M
Ръководител на „Емпирични изследвания и оценка“ в HiiL, член на Управителния съвет на Дружество Европейско право
Член
Стефан Горчев, LL. M
Председател на Контролния съвет на Камарата на Частните съдебни изпълнители, член на Управителния съвет на Дружество Европейско право
Секретар
д-р Христо Христозов, LL. M
Преподавател и изследовател в магистърска програма „Информационни технологии в изпълнителната и съдебна власт“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Председател на Дружество Европейско право
Организационен мениджър на конференцията:
Диана Банчева
Дружество Европейско право