E-ПРАВО.Bg

През 2008 година Юридическият факултет на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ в партньорство с катедра „Информационни технологии“ стартираха интердисциплинарна магистърска програма “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт”, в резултат на поредица научно-изследователски проекти, насочени към проучването и подкрепа на развитието на информационните технологии в публичната власт в България.

През 2015 Правният факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” заедно с Дружество Европейско право и Граждански институт, в партньорство с Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет и Хагския институт за иновации в правото проведе първата конференция „Е-ПРАВО.БГ”, с цел да насърчим дебата между органите на съдебната власт, публичните и частните партньори за предизвикателствата и добрите практики в развитието на информационните технологии в правото в България.

II-ра международна конференция

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ПРЕД ПРАВОТО

ще се проведе на 3-4 октомври 2018 в гр. София

организирана от

Първият Хакатон „Е-ПРАВО.БГ” ще се проведе като част от конференцията.

Повече информация на hackathon@e-pravo.bg